|
Alv Logo

VÅRE PROSJEKTER.

Alv B er et Oslo-basert biomedisinsk firma som utvikler nye eksperimentelle behandlinger for kreft hos dyr. Vi fokuserer primært på solide svulster hos hund og katt, men utforsker også muligheter for behandling av andre arter og tilstander.

IMMUNTERAPI.

Et av hovedmålene våre er å utvikle ny immunterapi for solide kreftformer hos hunder. Behandlingene vil være skreddersydd for hver enkelt pasient, og vil fungere som et supplement til standard kreftkirurgi, samt en erstatning for bivirknings-utsatt cellegift. Vi utvikler for tiden behandlinger som kan gis og administreres på den lokale veterinær-klinikken, og til og med anvendes til andre kjæledyr.

BIOBANK.

Et annet, like viktig mål er å skape en biobank av krefttyper hos hund og katt, samt normalt vev, som vil utgjøre en basis for forskningen. Vi etablerer også primære cellelinjer fra individuelle pasienter som kan brukes til forskning og legemiddeltesting.

MOLEKYLÆRE PROFILER, BIOINFORMATIKK OG DIAGNOSTIKK

Vi skal generere molekylære profiler av de primære cellelinjene vi etablerer. Disse molekylære profilene vil bli brukt til forskning og til å designe nye immunterapier mot kreft. De kan også gi verdifull informasjon med en betydelig diagnostisk verdi.

Molekylær diagnostikk kan være veldig verdifull i klinikken. Imidlertid er det et behov for bioinformatiske verktøy som kan brukes til hunde- og kattegenomer, transkriptomer og proteomer. Det er for tiden veldig få av disse. Å designe nye bioinformatiske verktøy spesielt skreddersydd til forskning på kreft hos hund og katt er et av våre mål. Antallet offentlige molekylære kreftprofiler for hund og katt ligger også langt etter antallet for deres menneskelige og murine kolleger. Vi skal generere molekylære dataprofiler og designe bioinformatiske verktøy som vil øke hastigheten på denne typen forskning og bidra til informasjonsutvekslingen mellom forskningsorganisasjoner og samfunn.

Kontakt oss

Alv B © 2022